Tại sao FL Studio lại biết bạn đang dùng bản quyền hay không?
___________________________________________________________
Việc dùng phần mềm lậu gần như văn hóa của Việt Nam rồi. Tuy nhiên thì nếu bạn thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc tôn trọng bản quyền, mình nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể thay đổi tư duy, suy nghĩ ngay bay giờ.
Mọi người ai cũng sẽ gặp khó khăn nhưng không phải ai cũng tìm cách vượt qua. Bạn sẽ tìm cách vượt qua hay chấp nhận số phận?

Mua FL STUDIO Bản Quyền tại: https://www.flstudio.vn
hoặc truy cập https://hoclamnhac.com

🔔 Follow me :
facebook ► https://hoclamnhac.com/facebook
youtube ► https://hoclamnhac.com/youtube
instagram ► https://hoclamnhac.com/instagram
tik tok ► https://hoclamnhac.com/tiktok

Nếu bạn thấy bổ ích, hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều tài liệu và kiến thức từ DZUS School nhé.
——————————–
DZUS RECORDS THE MEDIA & PRODUCTION OF MUSIC JOINT STOCK COMPANY
—————————————————
#DZUSSchool #FLP #FLSTUDIO #
© 2020 DZUS School

Music Production

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *